Vandingsanlæg hjælper familier i Malawi


 

Gennem forskellige vandprojekter arbejder Folkekirkens Nødhjælp med at sikre fattige familier adgang til vand – bl.a. i det fattige, afrikanske land Malawi, hvor sult og fejlernæring er et stort problem. Dette arbejde bidrager buy aids kunder blandt andet med vigtig støtte til.  

En vigtig årsag til sult og fejlernæring i Malawi er, at landet i de seneste årtier har været ramt af ustabilt klima og dermed ustabil nedbør, så høsten ofte er slået fejl. Kommer der ikke nok regn, tørrer planterne ud, og høsten bliver dårlig. Under tørke kan hele marker blive ødelagt. Kommer der for meget regn eller oversvømmelser, drukner afgrøderne.

 

Det uforudsigelige vejr gør det svært for de 80 procent af Malawis befolkning, der lever af landbrug, at tilpasse høst og beplantning. For mange familier betyder det, at hver dag er en kamp for at skaffe mad.

 

I arbejdet med at bekæmpe sult i Malawi hjælper Folkekirkens Nødhjælp udsatte landsbyer med at etablere forskellige soldrevne vandingsanlæg, der både sikrer rent drikkevand og vand til overrisling af markerne.
Et vandingsanlæg kan hjælpe mere end 20 familier eller 120 mennesker, så de kan klare sig igennem en sultsæson i Malawi.

 

Vandingsanlæggene bliver drevet af klimavenlige solceller, og via en elektrisk pumpe bliver vandet pumpet op af undergrunden til store vandtanke, hvorfra vandet kan bruges til at overrisle marker og køkkenhaver.
Med et vandingsanlæg kan familierne høste flere gange om året mod kun én gang om året og samtidig dyrke forskellige afgrøder som majs, bønner, løg og tomater. Og afgrøderne er sikret mod tørke, hvis reg-nen falder på det forkerte tidspunkt eller helt udebliver.

 

En af de landsbyer, der har stor glæde af et overrislingsanlæg er landsbyen Leno i Malawi. Med et overrislingsanlæg og en vandpumpe kan beboerne i Leno høste flere gange om året, så der altid er mad nok. Èn af dem, der har fået glæde af anlægget er kvinden Aruva Amoni, som er enke og bor alene med en af sine tre sønner. Med et overrislingsanlæg kan en familie som Aruvas høste 15 gange mere end de år, hvor høsten har slået fejl.

Ved hjælp af en vandpumpe og et kanalsystem bringes vand fra Shire-floden ud til markerne.
Overrislingsanlægget har givet Aruva og andre familier muligheden for at dyrke andre afgrøder i form af bønner, løg, tomater og frugttræer. Det giver ikke alene en familie adgang til en mere varieret kost, men også muligheden for at videresælge overskuddet og dermed få en indkomst:
”Jeg har mit eget stykke jord med majs, jordnødder og hirse. Jeg bruger selv det meste af mine afgrøder til mad til min dreng og jeg. Men jeg sælger dem også for at kunne købe tøj, salt eller andre ting til min husholdning,” fortæller Aruva.

 

Læs mere om projektet her:
http://www.noedhjaelp.dk/nyheder/seneste-nyt/fra-toerre-straa-til-friske-groentsager