buy aid databehandlingspolitik.

 

buy aid databehandlingspolitik.

 

1.Om buy aid

buy aid er en virksomhed, som arbejder med kommerciel fundraising. Vi ønsker at give virksomheder og institutioner og god mulighed for at gøre en forskel gennem de daglige indkøb. Den vej er det vort mål at indsamle donationer til de humanitære organisationer vi samarbejder med.

Dette arbejde har vi udført i over 20 år, og den vej indsamlet over 120 millioner kroner.

 

  1. Datasikkerhed

 For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. Derfor har vi i forhold til medarbejdere samt virksomhedere en klar politik som sikrer en god databehandlingspolitik.

 

  1. Hvilke type persondata behandler vi.

De oplysninger vi indsamler om virksomheden, benytter vi for at sikre at alle ekspeditioner kan ekspederes på korrekt vis. De indsamlede oplysninger kan variere fra kunde til kunde, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration og leverandøraftaler. De oplysninger vi normalt indsamler er ; firmanavn , adresse, telefon nummer, e-mail adresse samt varekøb.

Omkring ansættelse af nye medarbejdere indhenter vi de nødvendige persondata, for at kunne udføre en reel rekrutterings proces.

 

 

  1. Hvordan beskytter vi dine persondata.

Alle oplysninger er gemt i vort IT system, hvor det udelukkende er interne medarbejdere som har adgang. Adgang sker ved hjælp af adgangskoder, som løbende opdateres. Medarbejdere der ophører i buy aid har ikke længere adgang til vort IT system. Vi har firewalls, som sikrer udefrakommende i at på ulovlig vis at få adgang til vore persondata. Vi foretager løbende kontrol af vores datasikkerhed.

 

  1. Hvordan bruger vi dine persondata.

Vi benytter dine persondata, når vi er dialog med dig omkring indkøb. Vi videregiver din adresse oplysninger til vores distributions kanaler. Vi videregiver ikke dine persondata til 3-mand, med henblik på videresalg.

 

  1. Overholdelse af gældende regler og love.

Vi behandler dine persondata i forbindelse med overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed. Ved samme lejlighed gør vi os umage for at sikre, at vi behandler dine data på behørig vis, og at eventuelle ændringer foretages korrekt. Vi tilstræber, at din persondata altid er korrekte og ajourførte.

  1. Dataintegritet og – sikkerhed.

Persondata opbevares ikke længere end nødvendigt, for at opfylde det formål, de er indsamlet til. Med mindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav – herunder lovpligtige opbevaringsregler i forbindelse med bogføring.

Når der ikke længere er behov for at dine persondata, så sikrer vi at de slettes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.

  1. Internationale overførsler af persondata.

Vi videregiver ikke persondata udover de nationale grænser.

 

  1. Dine rettigheder.

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder gældende, efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan til enhver tid ansmode om indsigt i de persondata, som vi ligger inde med. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger.

 

Har du spørgsmål er velkommen til at kontakte os;

 

buy aid A/S

CVR Nr 26863341

Islevdalvej 100

2610 Rødovre

Telefon 33-379700