Internationale organisationer

Holland og Danmark Finland Belgien og Norge Sverige
Finland Danmark Belgien Holland
Norge Finland Holland Sverige