Myanmar

Støt børn i Myanmar der er blevet mineofre

buy aid støtter Folkekirkens Nødhjælp og deres projekt i  Myanmar , hvor
en proteseklinik , kan hjælpe børnene til at få deres mobilitet tilbage. Og derved
et værdigt liv.

Minerydning

Årtier med væbnede konflikter i Myanmar har efterladt landet stærkt forurenet af landminer og andre af krigens eksplosive efterladenskaber. Mange mennesker er dræbt eller må leve med alvorlige fysiske handicap. Det anslås at 300.000 mennesker har brug for proteser eller andre hjælpemidler.

Folkekirkens Nødhjælp hjælpe ofrene for miner, så de kan leve videre på bedst mulig vis. I Myanmar er det stort set umuligt at få et job, hvis man mangler ét eller begge ben. Muligheden for at kunne brødføde sig selv og sin familie mindskes altså, hvis man er uheldig at træde på en landmine.

Derfor har Folkekirkens Nødhjælp siden 2012 samarbejdet med The Leprosy Mission Myanmar (TLMM) for at støtte handicappede i Myanmar, hvoraf mange er overlevende efter mineulykker.

Det gør vi:

Folkekirkens Nødhjælp har blandt andet bidraget til at TLMM har kunne åbne en proteseklinik i Taungoo, Bago East, og udvidet sin proteseproduktion til også at omfatte en mobilklinik (en lille klinik monteret på ladet af en lastbil), der kan rejse til nogle af de mest fjerntliggende og konfliktramte dele af landet. 

Børn er mere udsatte

De bliver oftere taget ud af skolen, enten fordi de nu skal passe deres forældre, eller fordi de nu må tjene penge for at kompensere for forældrenes manglende indtægt. Desuden har disse børn en øget risiko for at blive ofre for menneskehandel. Jo tidligere forældrene igen kan forsørge familien, jo bedre er deres børn beskyttet. Vi ved af erfaring at mineofre er i stand til at opretholde samme indtægt som før en ulykken, hvis at de bliver udstyret med en protese.

Derudover så er børn med begrænset mobilitet og som enten kravler eller skal bæres, i højere grad udelukket fra skolegang og sociale aktiviteter, og lider ofte under at blive udstødt. En protese og dermed øget mobilitet modvirker den sociale stigmatisering, og gør det muligt for børn at lege med deres jævnaldrende og fortsætte deres skolegang.

Stort behov for hjælp

Gennem køb af buy-aids produkter bidrager I til at Folkekirkens Nødhjælp og TLMM kan fortsætte det vigtige arbejde i de stationære og den mobile klinik, og på den måde ændre livet for tusindvis af familier.

Konkret vil indsamlede midler blive brugt til uddannelse af personale og indkøb af udstyr og materialer til produktion af proteser.